Molekulová fyzika a termika

 • Stavba a vlastnosti látek
 • Vlastnosti plynů, práce plynu
 • Vlastnosti pevných látek
 • Vlastnosti kapalin
 • Změny skupenství

Kmitání a vlnění - akustika, optika

 • Kmitání mechanického oscilátoru
 • Mechanické vlnění
 • Zvukové vlnění
 • Základní pojmy z optiky
 • Vlnová optika
 • Záření z hlediska energie