2. Potvrzení přihlášky ZZ nebo zletilým studentem

Přihlášku potvrdí elektronicky zákonný zástupce studenta (ZZ) nebo zletilý student. Žádné papírové přihlášky se nevybírají.

Pro vstup do systému elektronických přihlášek se autorizujte jako při přihlašování do Bakalářů.

Click https://eprihlasky.gybon.cz link to open resource.