1. Opakování učiva - školní prostředí IT (září)

  1. Školní síť (přihlašování, popis systému a sítě, školní uživatelské účty, e-mail, školní webový portál, diskové kvóty, služby školního intranetu, školní informační zdroje)

  2. Školní technika (tiskárny, scanner, kopírka)

  3. Školní řád a legislativa ČR dotýkající se oblasti IT


 1. Textové editory (říjen)

  1. Úprava dokumentů

  2. Typografie


 1. Hardware (listopad)

  1. Schéma osobního počítače

  2. Paměti, polovodiče

  3. Vstupní a výstupní zařízení


 1. Tabulkové procesory (leden)

  1. Zpracování dat

  2. Grafy

  3. Výrazy, vzorce


 1. Operační systém (únor)

  1. Význam, funkce

  2. Jednotlivé OS

  3. Typy, význam souborového systému

  4. Formát souborů


 1. Prezentace informací (březen)

  1. Základní způsoby prezentace

  2. Prezentační software

  3. Projekční technika, interaktivní tabule

  4. Publikace dokumentů, digitalizace materiálů


 1. Počítačové sítě (duben)

  1. Princip, hardware, adresace, komunikační protokoly, služby sítě

  2. Bezpečnost uchování dat, počítačové viry

  3. Vyhledávání informací

  4. Výukový software, slovníky, databáze - on-line zdroje

  5. Informační systémy na internetu


 1. Počítačová grafika (květen)

  1. Typy grafických souborů

  2. Grafický editor


 1. Závěrečné opakování, shrnutí a procvičení učiva (červen)


Naposledy změněno: Středa, 31. říjen 2018, 15.16