Jak rezervovat online konzultaci s učitelem

 • zadejte mail, který máte uvedený v Bakalářích
 • pokud mail není v Bakalářích registrován, přihlášení neproběhne - co s tím:
  • přes třídního učitele zařiďte zápis mailu do systému Bakaláři
  • po přihlášení do systému Bakaláři máte možnost mail zadat sami
  • kontaktujte it na Gybonu

 • po přihlášení uvidíte již rezervované schůzky
 • výběrem učitele, se kterým chcete mít konzultační schůzku pokračujte dále

 • vybereme z volných termínů učitele

 • zadáme jméno, příjmení a třídu studenta (svého dítěte), kterého chceme s učitelem konzultovat
 • zadáme doplňující informace
 • .... potvrdíme Rezervovat termín


Last modified: Tuesday, 1 November 2022, 11:13 AM