Kde nalézt platbu v systému Bakaláři

Přihlaste se na stránkách systému Bakaláři:

https://bakalari.gybon.cz/bakaweb

K platebnímu modulu je přístup pouze přes webové rozhraní, mobilní aplikace tento modul nepodporuje

V menu kliknout na Platby - Pravidelné platby

Rozbalit - Předepsané platbyZuletzt geändert: Dienstag, 1. November 2022, 10:32