Osobnosti české hudby 2.poloviny 20.století

Václav Trojan (1907 - 1983)

- skladatel, varhaník, žák V.Nováka, J.Suka, A.Háby

- byl hudebním režisérem čs.rozhlasu a hudebním dramaturgem kresleného filmu

Dílo: hudba k filmům - Špalíček, Císařův slavík, Bajaja, Osudy dobrého vojáka Švejka

                opera - Kolotoč

                balet - Sen noci svatojánské

jevištní báseň - Zlatá brána

                sbory - České pastorely, Rozpustilá abeceda

 Jiří Pauer (1919)

- učitel, později vystudoval skladbu u A. Háby na konzervatoři v Praze a AMU

- ředitel České filharmonie a Národního divadla

Dílo: koncerty - pro fagot, lesní roh, trubku

                Symfonie pro velký orchestr

                opery - Zuzana Vojířová, Zdravý nemocný, Labutí píseň

                opery pro děti - Žvanivý slimejš, Červená Karkulka

 

Ilja Hurník (1922)

- skladatel, klavírista, spisovatel, hubední pedagog

- působil na pražské konzervatoři, AMU a VŠMU

- psal hodně pro děti

- s Petrem Ebenem vydali Českou Orffovu školu - tj.převzali Orffovu metodu a naplnili ji českou hudbou

- výklad Umění poslouchat hudbu (8desek)

knihy: Trubači z Jericha, Cesta s motýlkem

balet: Ondráš

opera: Dáma a lu***

 

Petr Eben (1929 - 2007)

- skladatel a pedagog, pochází z Žamberka, studoval AMU, improvizátor na klavír a varhany

- profesor na AMU, uznávaná osobnost po celém světě

- často přednáší v zahraničí

- inspirovala ho středověká hudba, lidová hudba, novodobé ostré harmonie

- s Hurníkem spoluautor učebnic HV pro ZŠ

Dílo: sborový cyklus - Zelená se snítka, O vlaštovkách a dívkách, Národní písně a koledy, Čtyři vánoční písně

                Starodávné čarování milému, Láska a smrt

                varhanní skladby - Nedělní hudba, Faust, Job

                oratorium - Apologia Sokratus, Pragensia

                církevní skladby - Missa cum populo, Pražské Te Deum

                koncertantní symfonie - Noční hodiny

Miroslav Raichl (1930 - 1999)

- skladatel, klavírista, pedagog, skvěle upravoval lidové písně

- konzervatoř Praha a Pardubice, sbormistr Konzervičky (Rebelcanta)

Dílo: dětský sborový cyklus - Rýmovaní vorvani a jiný zvěř

                Pět smíšených sborů

                Fotbalová opera

 

Další osobnosti:

Zdeněk Lukáš, Pavel Jurkovič, Jaroslav Krček, Luboš Fišer, Otmar Mácha, Zdeněk Šesták, Ivana Loudová, Jiří Šlitr...

Naposledy změněno: Čtvrtek, 29. říjen 2015, 10.56