Béla Bartók (1881 - 1945)

- maďarský skladatel, etnomuzikolog a klavírní virtuóz

- profesorem Hudební akademie v Budapešti, členem Maďarské akademie věd se zaměřením na výzkum lidové hudby

- od roku 1940 emigroval do USA

- inspiroval ho Liszt, R.Strauss, Debussy, expresionismus....

Dílo: Dva portréty , Taneční suita, Obrázky z Maďarska - pro orchestr

         Allegro barbaro - pro klavír

         opera - Hrad knížete Modrovouse

         pantomima-balet - Podivuhodný mandarín

         Cantata profana

         Hudba pro strunné, bicí a celestu - nejvýzn.dílo

         klavírní koncerty

         Divertimento pro smyčce, Rumunské tance

         Mikrokosmos - 6 sešitů kl.skladeb pro mládež

- významná sběratelská činnost - sbírka 2600 maďarských, slovenských a rumunských nápěvů

Zoltán Kodály (1882 - 1967)

- maďarský skladatel, folklorista a pedagog, spolupracoval s Bartókem

Dílo: opera Háry János

         Variace na maď. lidovou píseň Vyletěl páv - pro orchestr

         Tance z Galanty

         kantáta - Psalmus Hungaricus

         Te Deum, sbory, úpravy lidových písní...

Novoklasicismus - jeden z nových směrů 20.století

- "nová hudba ve starém kabátě" tj.využívá forem klasicismu a baroka za účelem přiblížení se k širokým posluchačským vrstvám, jiskří vtipem

- neoklasicisté používají klasicistní hudební formy

Paul Hindemith (1895 - 1963)

- německý skladatel, violista a dirigent, představitel novoklasicismu

- působil na konzervatoři v Berlíně, později v emigraci na různých univerzitách, pro nesouhlas s nacismem odjel do USA

- mistrovsky ovládal polyfonii, bývá nazýván Bachem 20.století

Dílo:          instrumentální tvorba - Filharmonický koncert

                            5 symfonií - Malíř Mathis

                            Symfonické metamorfózy

                            20 nástrojových koncertů

                            Ludus tonalis - pro klavír

                            komorní skladby, kvartety...

                            opery - Malíř Mathis, Harmonie světa

                            Requiem, mše, oratoria...

Carl Orff (1895  Mnichov - 1982)

- skladatel, dirigent, profesor na VŠ v Mnichově, později šéfem Orffova institutu při salcburském Mozarteu - od r.1961(světové centrum moderních metod HV vycházejících z jeho Schulwerku = Hudba pro děti - počítá s dětskou tvořivostí a muzikálností - děti zpívají, tančí a hrají na speciálně vyrobený instrumentář)

- dílo inspirováno antickým divadlem, středověkem, renezancí, folklórem a exotikou

- používá prostý výraz, nejjednodušší harmonie, těžiště je v melodice a ostinátním rytmu

Dílo:          Trionfi - kantátový triptych

         Carmina burana - světské písně ze 14.stol. (sóla, sbor, orch.+tanec)

         Catulli Carmina - scénické hry pro sóla, sbor, 4 klavíry a bicí

         Trionfo di Afrodite - scénické oratorium

Opery - Měsíc, Antigonae, Sen noci svatojánské, Oidipus tyran, Prométheus, Chytračka

George Gershwin (1898 - 1937)

- skladatel, klavírista, snažil se o překlenutí hranic mezi hudebními oblastmi a žánry

- od r. 1919 komponoval hudbu a písně pro divadelní představení na Brodwayi

- dokonale vyjádřil dobovou atmosféru, inspiroval se jazzem, populární hudbou i soudobou artificiální hudbou

Dílo:          opera Porgy a Bess, Koncert pro klavír, Rapsódie v modrém pro klavír a orchestr

         symfonická báseň - Američan v Paříži

2. rapsódie, Kubánská předehra

Leonard Bernstein (1918 - 1991)

-         americký dirigent a skladatel muzikálů

-         studoval na Harwardu

- šéfdirigent Newyorské filharmonie

Dílo:          3 symfonie - č.1 Jeremiáš

         Kniha - Hudbou k zralosti

         muzikály - West Side Story. Candide

         Mše, Chichesterské žalmy, Divertimento pro orchestr

         Scénická mše

Riff pro jazzový orchestr

Benjamin Britten (1913 - 1976)

- anglický skladatel a klavírista, dirigent, hudební organizátor

- za zásluhy o anglickou hudbu byl jmenován lordem

Dílo:          opery Peter Grimes, Únos Lukrecie,, Malý kominíček, Sen noci svatojánské

         Válečné requiem

         Jarní symfonie, Chvála koled

         Prostá symfonie

         Průvodce mladého člověka orchestrem

Krzysztof  Penderecki (1933)

- polský skladatel, dirigent a pedagog

- používal hudbu témbrů, aleatoriku (alea iacta est = kostky jsou vrženy) = hudba náhody

Dílo:          Rozměry času a ticha - pro 40-tičlenný smíšený sbor, smyčce a bicí

         Tren - pro 52 smyčců

         Pašije o umučení Pána Ježíše Krista podle sv. Lukáše

         Kosmogonia - kantáta na objednávku OSN

         Polské requiem, Stabat mater

         opera - Černá maska, Ďáblové z Loudnu

Witold Lutoslawski (1913 - 1994)

- skladatel a dirigent, používal aleatoriku ,témbrové a koloristické prvky

Dílo: Smuteční hudba pro smyčce věnovaná památce B.Bartóka

         Benátské hry

         Tři poémy Henry Michauxe

         Koncert pro violoncello a orchestr

Aram Chačaturjan (1903 - 1978)

- arménský skladatel a dirigent, profesorem konzervatoře v Moskvě

- jeho hudba je energická, dramatická a výbušná

Dílo:          balety - Gajané (Šavlový tanec), Spartakus

         hudba k filmu Othello

         koncerty...

Olivier Messiaen (1908 - 1992)

- fr.skladatel, člen skupiny Mladá Francie, varhaník a pedagog

- používal vlastní hudební mluvu (mody, gregoriánský chorál, inspirace exotiky, orientu, Indií a Polynésií)- užívá čtvrttóny, aplikuje výsledky studia ptačího zpěvu

Dílo:          Dvacet pohledů na Ježíška - pro klavír

         Exotičtí ptáci -  pro kl. a orchestr

         Tři malé liturgie Boží přítomnosti

         Varhanní kniha

         opera - Sv.František z Assisi        

         symfonie Turangalia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naposledy změněno: Čtvrtek, 29. říjen 2015, 10.56