Česká hudební moderna

- generace zakladatelů české moderní hudby, navazovali na generaci ND

- ve svém díle vstřebávají vlivy evr. hudebního vývoje (Debussy, Mahler, Strauss)

Josef Bohuslav Foerster (1859 Praha - 1951 Nový Vestec)

- jeho otec byl profesorem na varhanické škole v Praze

- J.B.F.měl všestranné umělecké sklony - literární, divadelní, malířské

- byl varhaníkem, regenschorim, soukromým učitelem, hudebním kritikem

- oženil se se známou zpěvačkou Bertou Lautererovou, žil s ní  v Hamburku a ve Vídni

- po r.1918 se vrátil do Prahy, stal se profesorem, později rektorem pražské konzervatoře

Dílo: vokální skladby - sborová tvorba - Devět mužských sborů - texty J.V.Sládka

                            Hymnus

                            smíš.sbory - Česká píseň

                            děts.sbory - Lesní studánka

         písňové cykly - Erotikon, Láska

         opery - Eva, Debora

         5 symfonií

Vítězslav Novák (1870 - 1949)

- na konzervatoři žákem A.Dvořáka, skladatel, pedagog- vyučoval na konzervatoři v Praze

- miloval přírodu, turistiku, inspiroval se slováckým folklórem, vliv symbolismu, impresionismu, cítil nebezpečí fašismu

- Dílo: orchestrální skladby - Slovácká suita : 1.V kostele, 2.Mezi dětmi, 3.Zamilovaní, 4.U muziky, 5.V noci

                                    Jihočeská suita : Pastorale,Snění, Kdysi, Buď zdráv, můj rodný kraji 

         symfonické básně - V Tatrách, O věčné touze, Toman a lesní panna, Pan

         symfonie - Májová , Podzimní

         kantáty - Čtyři balady : Ranoša, Zakletá dcera, Vražedný milý, Neščastná vojna

Bouře, Svatební košile

         opery - Zvíkovský rarášek, Karlštejn, Lucerna

         balet -pantomima -Nikotina

         písňové cykly - Písně zimních nocí, Údolí nového království, Melancholické písně o lásce

Josef Suk (1874 Křečovice - 1935 Benešov)

- je výrazným představitelem českého impresionismu, studoval na pražské konzervatoři od 11 let! housle

- žák A.Dvořáka , později se stal jeho zetěm, když si vzal jeho dceru Otylku

- houslový virtuos Josef Suk je jeho vnukem

- v r.1892 založil České kvarteto (Suk, Hoffman, Nedbal, Wihan) a působil v něm do r.1933

- jako profesor mistrovské školy Pražské konzervatoře vychoval řadu významných skladatelů např. Bořkovec, Ježek, Martinů...

- přestože komponoval převážně jen o prázdninách, zanechal velmi rozsáhlé dílo

Dílo: orchestrální tvorba -Serenáda pro smyčcové nástroje Es dur, Vesnická serenáda

                   Symfonie - E dur

Radúz a Mahulena  - scénická hudba k pohádce Julia Zeyera - vytvořil z ní čtyřvětou suitu Pohádka

suita - Jaro

Pod jabloní - hudba k Zeyerově dramatické legendě

Fantastické scherzo

symfonická tetralogie - Asrael, Pohádka léta, Zrání, Epilog

symfonická báseň - Praga

pochod - V nový život - zahajoval sokolské slety

         klavírní tvorba - Klavírní skladby - Píseň lásky,

O přátelství...

         sborová tvorba -  Deset zpěvů pro ženský sbor a čtyřruční klavír

Leoš Janáček (1854 Hukvaldy - 1928)

- významný český skladatel světově proslulý

- vytvořil si osobitý hudební projev s maximálním úsilím o hudební realismus, dramatičnost, ale i lyrismus

- syn venkovského učitele 9. ze 13 dětí, pro své hudební nadání byl Leoš přijat do starobrněnského kláštera, kde byl jeho učitelem P.Křížkovský, později studoval na varhanické škole v Praze, v Lipsku a Vídni

- miloval ruskou klasickou literaturu

- stal se ředitelem varhanické školy v Brně, později profesorem skladby na konzervatoři v Brně

- seznámil se se sběratelem lid.písní Fr. Bartošem, začal intenzivně studovat moravskou lidovou píseň

- po 1.světové válce byl uznáván po celé Evropě

Dílo: Opery - Její pastorkyňa -  využití nápěvkové teorie, novátorský přístup

                   Výlety pana Broučka -  podle románu Svatopluka Čecha

                   Káťa Kabanová - podle hry Ostrovského Bouře

                   Věc Makropulos - podle románu K.Čapka

                    Z mrtvého domu - podle Dostojevského, Zápisky z mrtvého domu

                    Příhody lišky Bystroušky - podle povídky R.Těsnohlídka

sborová a kantátová tvorba

         mužské sbory - Láska opravdivá, Kantor Halfar, Maryčka Magdónova, 70 000, Potulný šílenec

         smíšené sbory - Kačena divoká

         Glagolská mše - na staroslověnský text

         Kantáta -  Zápisník zmizelého

Říkadla - pro 9 sólistů a ženský sbor

písně - Národní písně moravské, Moravská lidová poezie v písních, Hukvaldská lidová poezie v písních, Lidová  nokturna...

orchestrální tvorba  Suita pro smyčce

                            Lašské tance -  Starodávný, Čeladenský, Pilky

                   symfonická báseň -  Šumařovo dítě

                   symfonická rapsódie - Taras Bulba - podle Gogola 1.Smrt Andrijova, 2.Smrt Ostapova, 3.Proroctví a smrt Tarase Bulby

                   Sinfonietta -  slavné fanfáry

klavírní tvorba -   cyklus Po zarostlém chodníčku, V mlhách

komorní tvorba -  smyčcový kvartet 1. z podnětu Kreutzerovy sonáty Tolstého

2. Listy důvěrné

- dechový sextet Mládí

 

 

 

 

Naposledy změněno: Čtvrtek, 29. říjen 2015, 10.56