Impresionismus převzal svůj název podle hnutí fr. malířů: Moneta, Maneta, Pissara, Renoira, Degase ...

Zdůrazňuje zvukovou barevnost, chce zachytit děj pomíjejícího okamžiku, dojem nebo náladu prchavé vteřiny v přírodě nebo v životě. Obrazy jsou opředeny mlhou, jemným oparem. Básníci: Paul Verlain, Stephan Mallarmé, Ant.Sova

Hudební impresionismus - znaky: melodika celotónové stupnice, melodická útržkovitost, jasně členěná rytmika, barevná harmonie (akordy impr. zvuku), diatonika i chromatika, prvky exotické i středověké hudby, jemná dynamika a instrumentace (hraje nejčastěji příčná flétna, klavír, smyčce s dusítky, harfa, lesní roh, hoboj...)

Claude Achille Debussy (1862 St.Germain - 1918 Paříž)

- fr. skladatel, zakladatel impr., stud. na pařížské konzervatoři, získal Římskou cenu, snažil se vymanit fr. hudbu z něm. romant. vlivu R.Wagnera a dokázat její svébytnost

Dílo: klavírní tvorba - cykly Obrazy I. a II., Preludia (Dívka s vlasy jako len, Potopená katedrála...), Bergamská suita,Rytiny, Dětský koutek

         komorní tvorba - Syrinx (pro sólovou flétnu), Faunovo odpoledne - zákl. dílo tohoto slohu

                            Nokturna, Moře, Obrazy

         Jevištní formy -  opera Pelléas a Mélisanda

                            balet -  Hry

Maurice Ravel (1875 Ciboure -  1937 Paříž)

- fr. skl., matka pocházela z Baskicka, proto jeho blízký vztah ke Španělsku, inspirovala ho Mocná hrstka, šp.folklór, vynikající instrumentátor

Dílo: klavírní tvorba -  čistý impr. kl.styl - Vodotrysky, Pavana za mrtvou infantku, Zrcadla, Kašpar noci

         orchestr. tvorba - Španělská rapsódie, Bolero - skl.pro orch., má stejnou rytmickou figuru, gradaci

         instrumentace Obrázky z výstavy (od Musorgského) - geniální!

         balety - Dafnis a Chloe, Má matka husa

         taneční básně -  Bolero, La Valse        

opery - Španělská hodinka, Dítě a kouzla

         klavírní koncerty, komorní díla - kvartety...

Manuel de Falla (1876 - 1946)

- šp.skl. žijící ve Fr., Šp. a Argentině, inspiroval ho impr. a andaluzký folklór

Dílo: balety -Čarodějná láska, Třírohý klobouk

         orch.skladby -Noci ve španělských zahradách, koncerty...

Ottorino Respighi (1879 - 1936)

- ital. skl., jeho sloh = syntéza vlivů fr. impresionismu, N.Rimského - Kors.(jeho učitele) a R.Strausse

Dílo: Symfonické básně -Římské fontány, Římské pinie, Římské slavnosti

         balet -Fantastický krámek

 

 

 

 

Naposledy změněno: Čtvrtek, 29. říjen 2015, 10.56