Pozdní romantismus vzniká na přelomu 19. a 20.stol. v období secese a rozvíjí se společně s verismem a impresionismem. Vyrůstá z romantického stylu. Skladatelé stupňovali výraz. prostředky, zvětšovali orchestr (zejména u dech. nástrojů), zdůrazňovali oslnivou instrumentační barevnost a průbojnou harmonizaci.

Richard Strauss (1864 Mnichov - 1949 Garmisch-Parten-Kirchen)

- profesorem skladby v Akademii umění v Berlíně, dirigentem dvorní opery ve Vídni a Berlíně

Dílo: symfonické básně - Enšpíglova šibalství, Don Juan, Tak pravil Zarathustra, Don Quijote, Macbeth

         Programní symfonie - Sinfonia domestica, Alpská symfonie

         Opery- Salome, Elektra, Růžový kavalír, Ariadna na Naxu

         vokální a písňová tvorba - 150 písní na slova J.W.Goetha

Gustav Mahler (1860 Kaliště u Jihlavy - 1911 Vídeň

- narozen v Čechách,stud. gymnázium v Jihlavě a Praze, pak konzervatoř  ve Vídni, význ. dirigent (Halle, Lublaň, Olomouc, Praha, Lipsko), šéf opery v Budapešti, v Hamburku a Vídni. Vídeňskou operu pozvedl na světovou úroveň. V r.1907 dirigoval v MET v New Yorku

- jeho život i hudba jsou plny kontrastů (pesimismus x optimismus), vytvořil monumentální díla

Dílo: symfonie (9) - jejich forma je obohacena a vokální části, mají 5 i více částí, všechny se dodnes hrají

         1. symf. - Titan D dur

         2.symf. - Vzkříšení c moll

         6. symf. - Tragická a moll

         8. symf.- Symfonie tisíců - obrovské dílo (8 sólistů, chlapec. + 2 smíšené sbory, orch.)

         10. Fis dur - necelá (jen Adagio)

        písňové cykly - Písně o mrtvých dětech, Písně potulného tovaryše, Píseň o zemi

 

 

Naposledy změněno: Čtvrtek, 29. říjen 2015, 10.56