Bedřich Smetana (2.3.1824 Litomyšl - 12.5.1884 Praha)

- novoromantik, zakladatel české národní hudby a opery, zdokonalil symfonickou báseň

- syn sládka v zámeckém pivovaře, hrál na housle, klavír

- studoval v Jihlavě, Německém Brodě, Praze a Plzni - moc mu to nejde

- věnuje se hlavně hudbě, v Praze poznává operu, hraje ve smyčcovém kvartetu

- je výborným klavíristou - skládá polky pro své lásky

- v roce1848 se aktivně účastnil revolučních událostí píše Pochod národní gardy, Píseň svobody

- 1849 otevřel klavírní ústav na Staroměstském náměstí, oženil se s Kateřinou Kolářovou

- zemřely mu 3 dcery, ve 4a půl letech i nadaná Bedřiška

- nemohl v době Bachova absolutismu sehnat místo v Praze -> přijal místo dirigenta ve švédském Göteborgu v letech 1856 - 59, při zpáteční cestě zemřela jeho žena na tuberkulózu v Drážďanech

- v roce 1860 se oženil s Bettynou Ferdinandiovou, od roku 1861 se definitivně usadil v Praze

- otevřel hudební ústav v Lažanském paláci, patřil k zakladatelům Umělecké besedy

- v letech 1863 - 65 byl sbormistrem mužského sboru Hlahol

- do soutěže hraběte Harracha zadal svou první operu na libreto K.Sabiny Braniboři v Čechách a vyhrál ji

- v r. 1866 se stal dirigentem orchestru Prozatímního divadla

- r.1868 stál u slavnostního položení základního kamene ND, řekl: "V hudbě - život Čechů!"

- r.1874 ho postihlo nervové onemocnění, které vedlo k trvalé hluchotě, přesto v posledních 10 letech svého života napsal nejvýznamnější díla

- zemřel v pražském ústavu  v Kateřinkách, pochován je na Vyšehradě. 12.5. 1946 byl zahájen 1.ročník festivalu Pražské jaro.

Památníky Smetanova života jsou: rodná světnička v Litomyšli, Smetanovo muzeum v Praze, v Jabkenicích, v Novém Městě nad Metují, festival Smetanova Litomyšl, sbory Smetana....

Dílo: opery - Braniboři v Čechách - libreto K.Sabina

                   Prodaná nevěsta -    -//-

                   Dalibor - libreto Josef Wenzig

                   Libuše -            -//-

Dvě vdovy (Emanuel Züngel), Hubička (Eliška Krásnohorská), Tajemství, Čertova stěna, Viola námět od Shakespeara Večer tříkrálový

         orchestrální tvorba

                   symfonie - Triumfální E dur

                   symfonické básně - Richard III., Valdštýnův tábor, Hakon Jarl

                            cyklus symfonických básní Má vlast - v lichých oslavuje dávnou minulost, v sudých krásu vlasti a věří v její šťastnou budoucnost, části: Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník

         komorní tvorba

                   duo - pro housle a klavír Z domoviny

                   trio - g moll

                   smyčcový kvartet - č.1 e moll Z mého života, č.2 d moll

         klavírní tvorba - polky - Louisina, Jiřinková, Ze studentského života, Vzpomínka na Plzeň, Bettyna polka

                   koncertní etudy - Na břehu mořském,  České tance

(4 polky + 10 lidových tanců)

         sborová tvorba - ženské sbory - Tři ženské sbory (Má hvězda, Přiletěly vlaštovičky, Západ slunce)

                   mužské sbory - Věno, Rolnická, Píseň na moři, Tři jezdci, Odrodilec,

                   smíšené sbory - kantáta Česká píseň

Antonín Dvořák ( 8.9.1841 Nelahozeves - 1.5.1904 Praha)

-  zakladatel české symfonické hudby, patří do generace ND, českou hudbu proslavil v Evropě i v Americe

- narodil se v chudé rodině hospodského a řezníka

- učil se na housle ve Zlonicích u Ant. Liehmana, přidal později i violu a varhany

- na přímluvu svého učitele byl poslán do Prahy na varhanickou školu  a patřil k nejlepším žákům (učil ho i Foerster)

- musel se sám živit, hrál na violu v Komzákově kapele a soukromě vyučoval

- Komzákova kapela se od r.1866 stala orchestrem Prozatímního divadla - hrál pod vedením B.Smetany

- ten mu byl vzorem i ve skladatelské práci

A.D. byl nesmírně houževnatý, své skladby několikrát přepracovával než je zveřejnil

- stal se varhaníkem v kostele sv. Vojtěcha, vystoupil z orchestru, oženil se s Annou Čermákovou

- zažádal si o státní stipendium a díky kompozici Moravské dvojzpěvy byla jeho žádost kladně vyřízena

- v komisi zasedal skladatel Johannes Brahms, doporučil nakladateli Simrockovi v Berlíně, aby Dvojzpěvy vydal

- 5 let dostával stipendium a Simrock vydával jeho skladby, některé si u A.D. přímo objednal

- i jemu zemřely děti - syn Otakar a dvě dcery

- velkých úspěchů dasáhl v Anglii - dirigoval zde své Stabat mater, Svatou Ludmilu aj.,  v r. 1889 získal čestný doktorát hudby na univerzitě v Cambridge

- v r. 1891 získal doktorát Karlovy univerzity v Praze a stal se členem České akademie věd a umění

- byl profesorem skladby na pražské konzervatoři a také jejím ředitelem

- vychoval řadu skladatelů - J.Suka, V.Nováka, O.Nedbala...

- v letech 1892 - 1894 byl ředitelem Národní konzervatoře v New Yorku

- rád pobýval na venkově, uměl německy i anglicky, měl rád vlaky, nádraží, lodě, přístavy

Památníky: Nelahozeves - rodný dům, Muzeum A.D. v Praze, Vysoká u Příbrami

Dílo: symfonie - celkem 9

č.1 - c moll  Zlonické zvony, č.8 - G dur  Anglická,

č.9 -  e moll  Z Nového světa

         koncerty - pro klavír, housle, violoncello

         orchestrální skladby - Slovanské tance - 2 řady po osmi, původně pro klavír na 4 ruce

         symfonické předehry - Můj domov, Husitská

         symfonické básně - Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat, Holoubek - z Kytice K.J.Erbena

         serenády a suity - Serenáda E dur pro smyčce, Česká suita

         komorní tvorba - kvintet  Klavírní kvintet A dur

                            kvartet - Slovanský, Americký

                            trio - klavírní - Dumky

                   skladby pro housle a další instrumenty - Maličkosti

                   skladby pro klavír - Humoresky, Poetické nálady

         písňová a sborová tvorba - Moravské dvojzpěvy ? Prsten, Zajatá,...

                   Cigánské melodie - Když mne stará matka

                   Biblické písně

                   V přírodě - cyklus smíšených sborů

         opery: Rusalka (J.Kvapil), Armida, Čert a Káča, Jakobín, Vanda, Tvrdé palice, Šelma sedlák, Dimitrij

         oratoria, kantáty, chrámová hudba - Stabat mater -or.

                                               Svatební košile - kantáta

                                               Svatá Ludmila - or.

                                               Requiem

                                               Mše D dur - Lužanská, Te Deum,

Hymnus Dědicové Bílé hory - kant.

Zdeněk Fibich (1850 Všebořice - 1900 Praha)

- patří do generace ND, je zakladatelem moderního českého melodramu

- pocházel z lesnické rodiny, miloval přírodu, pohádka a pověsti

- studoval ve Vídni, v Praze, konzervatoř v Lipsku, Paříži a Mannheimu

- v r.1870 se vrátil do Čech, nenašel uplatnění, přijal místo ve Vilniusu jako učitel zpěvu

- oženil se s Růženou Hanušovou, zemřela po smrti dvojčat

- oženil se s její sestrou Betty Hanušovou, altistkou Prozatímního divadla

- později byl kapelníkem Prozatímního divadla a nakonec dramaturgem ND

Dílo: melodramy - koncertní - Štědrý den, Vodník, Pomsta květin

                         - scénické - Hippodamie -námětem je antické drama J.Vrchlického

                            1.Námluvy Pelopovy

                            2.Smír Tantalův

                            3.Smrt Hippodamie

         opery - Blaník, Nevěsta messinská, Bouře, Hedy, Šárka, Pád Arkuna

         orchestrální tvorba - symfonie

         předehry - Noc na Karlštejně

         symfonické básně - Othello, Záboj, Slavoj, Luděk, Toman a lesní panna, Bouře, Vesna,

                   V podvečer - selanka (Poem)

         klavírní cykly - Nálady, dojmy a upomínky

         cykly písní - Jarní paprsky, Poupata

Další osobnosti tohoto období: Vilém Blodek, Karel Bendl, Jindřich Jindřich

1811 - založena 1. konzervatoř v Čechách - Praha

1868 - položení zákl. kamene ND, 1881 - 1. otevření ND,

1883 - 2. otevření ND (Smetana - Libuše)

1896 - založena Česká filharmonie

 

 

 

 

 

Naposledy změněno: Čtvrtek, 29. říjen 2015, 10.56