Anton Bruckner (*1824 Ansfelden - 1896 Vídeň)

-         rak. sklad a varhaník, novoromantik, syn učitele, v dětství vokalistou v klášteře sv. Floriána, kde se učil hře na klavír, housle a varhany

-         stal se varhaníkem v Linci, od r. 1868 vyučoval na konzervatoři ve Vídni, obdivoval Wagnera, vzorem mu byl i Beethoven

-         proslavil se hlavně symfoniemi (9), své skladby často přepracovával, proto jsou některé dochovány v různých verzích

-         navštívil Anglii a Francii a byl uznáván jako varhaník

-         dílo: církevní skladby - Te Deum, Rekviem, Žalm 150, mše, sbory, moteta, kantáty

-         9 symfonií - IV.Romantická, VI.Fantastická

-         komorní skladby - kvarteta

Johannes Brahms (*1833 Hamburk - 1897 Vídeň)

-         německý skladatel, klavírista, dirigent, snažil se o syntézu starších kompozičních forem z klasicismu, představitel novoklasicismu

-         seznámil se s houslistou Joachimem a ten ho přivedl k Lisztovi a Schumannovi

-         ve Vídni byl sbormistrem pěvecké akademie

-         po smrti Schumanna se stal blízkým přítelem Kláry Schumannové

-         pomohl A.Dvořákovi při získávání uměleckých stipendií a vydávání jeho díla v cizině

-         dílo: 300 písní, dueta, sbory, kantáty

-         Německé rekviem

-         Klavírní skladby -Variace a fuga na Händlovo téma, Variace na Haydnovo téma, Variace na Paganiniho téma, Variace na Schumannovo téma, Variace na vlastní téma

-         Uherské tance - původně pro 4 ruční klavír, dnes zinstrumentováno

-         Symfonie (4) - I. ?X.symfonie Beethovenova

-         Dvojkoncert pro housle a violoncello

-         Předehry - Akademická, Tragická

Edvard Hagerup Grieg (*1843 Bergen - 1907 Bergen)

-         norský skladatel, představitel severské hudby, pocházel ze zámožné rodiny, studoval klavír na konzerv. v Lipsku, obdivoval Mendelssohna a Schumanna

-         stal se spoluzakladatelem norské hudební akademie, propagoval skandinávskou hudbu

-         na Lisztovo doporučení získal studijní pobyt v Římě, navštívil i Prahu, která ho nadšeně přijala

-         žil z výnosu svých děl vydávaných v Lipsku, pobíral státní stipendium

-         psal především malé lyrické formy, miloval norskou přírodu

-         dílo: pro klavír - Lyrické kusy, Norské tance

-         Koncert pro klavír a orchestr a moll

-         Orchestrální suity - Peer Gynt 1,2 (známá je Solvejžina píseň)

Giacomo Puccini (*1858 Lucca -1924 Brusel)

-         italský skladatel, představitel verismu, operní skladatel

-         z hudební rodiny, dědili místo varhaníka katedrály sv. Martina v Lucce

-         verismus zhudebňuje příběhy pravdivě, bez závoje, jsou jakoby vystřižené z černé kroniky

-         jeho opery jsou psány pro vyhraněné lidské typy a jejich psychologický vývoj

-         autor se snaží strhnout diváka silou předváděných emocí, ústředním bodem jeho děl byl projev silné milostné vášně s tragickými důsledky

-         dílo: opery - Manon Lescaut, Bohéma, Tosca,  Madame Butterfly, Gianni Schicchi, Turandot

 

 

 

Naposledy změněno: Čtvrtek, 29. říjen 2015, 10.56