Ruská národní hudba

- vychází z ruské lidové písně

Michail Ivanovič Glinka (1804 - 1857)

- zakladatel ruské národní hudby (otec ruské hudby)

- soukromě studoval v Petrohradě housle, klavír, zpěv a teorii

- vedl carský sbor, inspiroval se folklórem

- často cestoval, v cizině poznal úsilí o vytvoření národní hudby

- 1.ruský skladatel, jehož dílo dosáhlo evropské úrovně

- dílo: opery - Ivan Susanin (Život za cara) - 1.ruská národní opera

         Ruslan a Ludmila

         orchestrální tvorba - předehry - Vzpomínka na letní noc v Madridě, Kamarínská

Mocná hrstka

- skupina skladatelů, která usilovala o realistické vlastenecké umění, navazovali na Glinku

- patří sem: Balakirev, Borodin, Musorgskij, Rimskij-Korsakov, Kjuj

Milij Alexejevič Balakirev (1837 - 1910)

-  samouk, skvělý klavírista a dirigent, vedl Bezplatnou hudební školu      

- dílo: klavírní orientální fantazie Islamej

         symfonické básně - V Čechách, Tamara

Alexandr Porfirjevič Borodin (1833 - 1887)

- lékař, později vš. profesor chemie

dílo: opery - Kníže Igor (slavné Polovecké tance)

         symfonie - Bohatýrská

         orchestrální obraz věnovaný F-Lisztovi - Ve stepích střední Asie

Modest Petrovič Musorgskij (1839 - 1881)

- největší skladatel Mocné hrstky a ruské hudby před Čajkovským vůbec

- syn statkáře, studoval v gardové kadetské škole, byl důstojníkem, v hudbě samouk a to zaručovalo jeho geniální originalitu

- povahově rozervaný, řada životních krizí, alkohol, předčasná smrt

dílo: opery - Boris Godunov (podle Puškina), Chovanština , Soročinský jarmark

         písně - cyklus Dětská světnička, Bez slunce, Písně a tance smrti, Blecha

         instrumentální formy - symfonický obraz Noc na Lysé hoře

         klavírní cyklus - Obrázky z výstavy (pod vlivem výstavy malíře V.Hartmanna), později jej geniálně zinstrumentoval  Maurice Ravel

Nikolaj Rimskij- Korsakov (1844 - 1908)

- námořní důstojník, později vystudoval konzervatoř a stal se profesorem skladby na petrohradské konzervatoři, jeho žáky byli např. Prokofjev, Stravinskij, Respighi

- tvořil skladby s barevnou instrumentací, používal orientální a pohádkové náměty

Dílo: opery - Sněhurka, Pohádka o caru Saltánovi, Sadko, Zlatý kohoutek

         3 symfonie

symfonická programní suita - Šeherezáda (námět Pohádky 1000 a 1 noci)

         orchestrální fantazie - panělské capriccio

-         napsal i odborná díla - např. Základy instrumentace, Praktická nauka o harmonii

César Antonovič Kjuj (1835 - 1918)

- vojenský inženýr, kritik - psal románsy, klavírní skladby...

Petr Iljič Čajkovskij (1840 -1893)

- ruský skladatel, neuzavíral se vlivům západoevropské hudby a přece jeho skladby neztratily ruský ráz

- studoval práva, působil na ministerstvu spravedlnosti, později studoval na konzervatoři v Petrohradě u  Rubinštejna, první skutečný profesionál v ruské hudbě, navazoval na Mocnou hrstku

- žil jako svobodný umělec za finanční podpory mecenášky hraběnky Naděždy von Meck

- často cestoval, přátelil se s A.Dvořákem

- získal čestný doktorát cambridgské univerzity (1891), zemřel na choleru po požití nesvařené vody

- těžiště jeho tvorby je v instrumentální hudbě

Dílo: symfonie(6) - č.6 h moll Patetická - beznadějný smutek, melancholie

         koncerty - Koncert pro klavír č.1 b moll

                   Koncert pro housle D dur

                   Variace na rokokové téma pro violoncello a orchestr

         předehry - Hamlet, Romeo a Julie, Bouře, 1812

         Italské capriccio

         komorní tvorba - 3 smyčcové kvartety, 2 klavírní sonáty,     klavírní cykly, serenády

         opery - Evžen Oněgin, Piková dáma, Mazepa, Čarodějka...

         balety - Labutí jezero, Šípková Růženka, Louskáček

         písně, 70 románsů, církevní skladby ....

 

 

Naposledy změněno: Čtvrtek, 29. říjen 2015, 10.56