Novoromantismus

- je organickým pokračováním romantismu od 30.let 19.století

- v literatuře a ve výtvarném umění sílí snaha o realistické zobrazování

- v hudbě se prohloubilo sblížení s literaturou až k hudebnímu ztvárnění literárních námětů v instrumentální hudbě

- vznikla hudba programní (formy programní symfonie, symfonická báseň)

- zvětšuje se barevnost instrumentace, zvukomalebnost, vznikají nové nástrojové kombinace velkého symfonického orchestru

Hector Berlioz (1803 - 1869)

- zakladatel programní hudby a programní symfonie, syn lékaře, žák A.Rejchy

- francouzský skladatel, publicista a hudební spisovatel

- živil se jako sborista

- zúčastnil se skladatelských soutěží a v r.1830 získal Římskou cenu, která mu umožnila studium v Itálii

- v pařížských uměleckých kruzích byl považován za provokujícího výstředníka

- zamiloval se do anglické herečky Henrietty Smithsonové, stala se inspirací k F.s., manželství ztroskotalo

- hodně cestoval , byl úspěšný jako dirigent (Německo, Rusko), vystupoval v Praze (vliv na Smetanu), Vídni a Budapešti

- vynikl jako vynalézavý instrumentátor a reformátor symfonického orchestru

Dílo: symfonie - Fantastická symfonie (s podtitulem Epizoda ze života umělcova),1.progr.symf.- má 5 částí:

                   1.Sny a vášně

                   2.Na plese

                   3.Na venkově

                   4.Cesta na popraviště

                   5.Sabat čarodějnic

         - sjednotil všechny části společným tématem - idée fixe- vyjadřující sílu lásky a vášně, varuje před bezhlavou vášní, která zavede člověka do beznaděje a planosti života

                   další: Harold v Itálii, Romeo a Julie, Velká symfonie smuteční a triumfální

         programní předehry - Římský karneval, Král Lear, Wawerly, Korsár

         vokální tvorba - Faustovo prokletí  (vok.-instr.symf.)

         oratoria - Requiem, Te Deum (obrovský orchestr) - autorův pokyn: "Hraje a zpívá všechno, co má v hrdle hlas, v těle srdce a v žilách krev! "

         opery - Trójané

-literární činnost: Velká učebnice o instrumentaci moderního orchestru - podle ní by ideální těleso mělo mít 242 smyčců, 30 klavírů, 30 harf a pod.

Ferenc Liszt (1811 Doborján - 1886 Bayreuth)

- maďarský klavírista, skladatel a dirigent, geniální improvizátor, žil převážně ve Francii a Německu

- podle tehdejšího publika to byl nejlepší klavírista všech dob

- studoval u A.Rejchy, A.Salieriho a C.Czerného, učaroval mu Paganini

- koncertoval téměř ve všech evropských zemích

- od r.1848 se vzdal kariéry virtuoza a žil ve Výmaru jako vedoucí knížecí kapely a šéf opery, uváděl zde díla současných skladatelů

- vychoval mnoho význačných klavíristů

- jeho dcera Cosima si vzala R.Wagnera

- vytvořil 1.symfonickou báseň ( vzorem pro Smetanu)

Dílo: symfonické básně - Preludia, Ideály, Mazeppa, Co slyšíme na horách, Hungaria, Hamlet

         symfonie - Faustovská, Dantovská

         oratoria - Legenda o sv.Alžbětě, Ostřihomská mše, Uherská korunovační mše

         klavírní tvorba - Etudy nejvyšší obtížnosti (12 transcendentálních etud), Paganiniovské etudy,

                   Mefistovský valčík, Sonáta h moll, úpravy Beethovenových symfonií pro klavír a transkripce

                   pro klavír, Uherské rapsódie

         skladby pro varhany, písně...

-literární činnost: životopis F.Chopina, Cikáni a jejich hudba v Uhersku

Richard Wagner (1813 Lipsko - 1883 Benátky)

- německý skladatel a dirigent, básník a hudební spisovatel, reformátor romantické opery

- jeho život byl plný zvratů a rozporů, střídala se v něm nouze i přepych, nepochopení i zbožňování....

- po počátečních pokusech v oblasti symfonické hudby se zaměřil na operu, píše si vlastní libreta, navrhuje kulisy, kostýmy, je režisérem..

- v operách postupně spojil hudbu s jevištní akcí, zpěv s bohatým symfonickým tokem orchestru, místo uzavřených árií a recitativů prokomponoval celé dlouhé scény do souvislého plynulého proudu - (nekonečné melodie)

- důležité postavy, situace, vztahy, předměty ...spojoval v orchestru s výraznými hudebními myšlenkami, označoval je jako "základní témata"- později se pro ně ujal název "příznačné motivy" (leitmotiv)

-hudební i literární složka pak spolu s pěveckým a hereckým provedením, s výpravou, režií tvořila jediný celek hudebního dramatu - tzv. souborné umělecké dílo - Gesamtkunstwerk

- od r.1872 přesídlil do Bayreuthu, kde se mu v roce 1876 ze sbírek obdivovatelů podařilo dostavět a otevřít operní dům -divadlo, určené k provádění jeho děl

- jeho antisemitské výpady, kult výjimečných jedinců a vystupňovaný nacionalismus sehrály zvláště za nacismu svrchovaně reakční úlohu

Dílo: vážné opery - Rienzi, Bludný Holanďan, Tannhäuser, Lohengrin, Tristan a Isolda, Parsifal

tetralogie Prsten Nibelungův: Zlato Rýna, Valkýra, Siegfried, Soumrak bohů (16 hodin) - s ní otevřel divadlo v Bayreuthu

         komická opera - Mistři pěvci norimberští

 

 

 

Naposledy změněno: Čtvrtek, 29. říjen 2015, 10.56