Úkoly a materiály z fyziky - nestacionární magnetické pole, střídavý proud