Kurz programování je veden moderními didaktickými přístupy pro vyučování programování. Žáci samostatně objevují základy programování v textovém zápise programů řešením připravené gradované posloupnosti zadání.

Během 20 lekcí se žáci seznámí se základními programovými koncepty: jednoduchá proměnná, přiřazovací příkaz, aritmetické výrazy, program a podprogram s parametry, příkaz cyklu s pevným počtem opakovaní a podmíněný příkaz, funkce generující náhodné hodnoty. Mimo jednoduchých číselných typů se žáci setkají i se znakovými řetězci.

Žáci vytvářejí programy, které pracují buď v textové ploše, nebo to jsou jednoduché grafické aplikace. Díky tomu se seznámí s grafickými objekty (plátno, obdélník, elipsa, text) a také s ovládáním pomocí myši. Zvolený programovací jazyk pro tento kurz je Python, který je v současnosti celosvětově populární zejména na univerzitách, ale i na mnohých středních školách. V kurzu se pracuje jen se základním vývojovým prostředím IDLE, které nevyžaduje k Pythonu žádné další instalace.


Olomoucký korespondenční seminář

Tématické plány pro předmět Informatika a Programování (Rusek)
IVT podle plánů ŠVP.
Kurz je určený pro tercie (3. ročník) šestiletého studia.
IVT podle plánů ŠVP.
Kurz je pro studenty pro studenty kvarty (4. ročník) 6-letého studia.
Programování - volitelný seminář V3 pro kvinty.
Volitelný předmět - programování pro sexty (6. roční).
Příprava na maturitu z IVT.
Kurz je pro maturanty z posledních ročníku volitelného předmětu programování a IT.

Praktická maturitní zkouška z IVT.