Olomoucký korespondenční seminář

Tématické plány pro předmět Informatika a Programování (Rusek)
IVT podle plánů ŠVP.
Kurz je určený pro tercie (3. ročník) šestiletého studia.
IVT podle plánů ŠVP.
Kurz je pro studenty pro studenty kvarty (4. ročník) 6-letého studia.
Programování - volitelný seminář V3 pro kvinty.
Volitelný předmět - programování pro sexty (6. roční).
Příprava na maturitu z IVT.
Kurz je pro maturanty z posledních ročníku volitelného předmětu programování a IT.

Praktická maturitní zkouška z IVT.