Výuka geometrie v sekundě.

Kurz pro výuku algebry v sekundě.

Kurz pro distanční výuku geometrie.
V tomto kurzu opakujeme k maturitě.
V tomto kurzu jsou uvedena zadání domácích prací.