V tomto kurzu se pojednává o stavbě a vzniku Země, mineralogii a krystalografii, petrologii, geologii.

Tento kurz se věnuje učivu primy. Najdete zde témata z různých soustav člověka.