1. Opakování učiva z nižších ročníků, příp. prohloubení učiva (září, říjen)

  1. Textový editor - styly

  2. Tabulkový kalkulátor - složitější vzorce, funkce


 1. Algoritmy (listopad)

  1. Definice pojmu, druhy a příklady algoritmů, algoritmický jazyk

  2. Způsoby zápisu algoritmů, vývojové diagramy a programovací jazyky

  3. Simulace instrukčního počítače

  4. Využití algoritmizace - vlastní nástroje pro práci s ICT, konfigurace


 1. Programovací jazyk (prosinec - březen)

  1. Základní programové prostředky vyššího programovacího jazyka

  2. Základní struktura jazyka

  3. Elementární příkazy, cykly, výrazy

  4. Jednoduché typy dat


 1. Internet (duben)

  1. Základní schéma komunikace - dialog, chat, zpráva, moderování

  2. On -line zdroje - informační systémy na internetu, vyhledávání

  3. Služby internetu pro jednotlivé typy komunikace ? e-mail, IM, chat, IP, telefonie

  4. Bezpečnost a legální aspekty některých úkonů v síti


 1. Internet - webové stránky (květen)

  1. Jazyk HTML, rozšiřující možnosti, standardy

  2. Protokol http, autorizace, zabezpečení přenosu dat

  3. Styly, typografie, DOM

  4. Webové aplikace


 1. Závěrečné opakování, příp. prohloubení učiva (červen)

Naposledy změněno: Středa, 31. říjen 2018, 15.17